Gedragsobservaties

Cursusduur

90 minuten

Prijs

€ 45

De veiligheidsladder vraagt niet voor niets om gedragsobservaties. Een gedragsobservatieprogramma is een van de instrumenten om een sterke veiligheidscultuur te realiseren.

Of het nu gaat om steekproefsgewijze controlemomenten voor trede 2; gerichte gedragsobservaties vanuit het management voor trede 3 of het actief betrekken van medewerkers bij observaties voor trede 4, kennis van het uitvoeren van een gedragsobservatie is hierbij toch wel een noodzaak. 

Niet de observatie zelf is hierbij namelijk belangrijk, maar de communicatie over gewenst en ongewenst gedrag voorafgaand en na afloop van de observatie, waarmee de medewerkers terugkoppeling krijgen over hun gedrag en handelingen.

Bij deze online training gedragsobservaties leren medewerkers om onveilige situaties te herkennen, ze leren situaties en gedrag op de werkplek in te schatten, gedrag te observeren en krijgen handvaten aangereikt om deze observaties middels een open veiligheidsgesprek om te zetten naar gedragsverandering. 

Door veiligheidsbewuste medewerkers wordt de veiligheid in uw organisatie aanzienlijk vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. Daarnaast bevordert veiligheidsbewustzijn het uiteindelijke gewenste veilige gedrag in het werk. 

Gedragsobservaties

Meer informatie over de training ontvangen? Maak gebruik van het contactformulier!