Invullen van een CAPA of Deviatie

CAPA’s en deviaties

Cursusduur

60 minuten

Prijs

€ 75

CAPA’s en deviaties basistraining: Uiteraard komen er binnen organisaties deviaties (afwijkingen) voor. Om herhaling te voorkomen, is een goed werkend deviatie- en capaysteem van belang. Dit zorgt ervoor dat (potentiële) kwaliteitsproblemen gestructureerd worden benaderd en dat de juiste correctieve en preventieve maatregelen worden getroffen. Goed deviatiemanagement draagt dan ook bij aan de verbetering van de kwaliteit, maar zorgt bij veel bedrijven voor onnodig tijdsverlies en frustratie. Train uw medewerkers in goed deviatie- en capamanagement. 

Doelgroep
Deze training is bestemd voor medewerkers betrokken bij het opstellen en beheer van Deviaties en CAPA’s, zoals: QA Managers, QP, RP, QA Officers en hiervoor aangewezen medewerkers.


Leerdoelen

 • Wat zijn deviaties?
 • Weten welke factoren van belang zijn voor een goede deviatie?
 • Definieren van CAPA’s
 • Wat het verschil is tussen deviaties en changes?
 • Waarom is deviatiemanagement nodig?
 • Hoe pas je deviaties en CAPA’s effectief toe?
 • Wat zijn CAPA’s en hoe ga je hier mee om?


Resultaten die geboekt zullen worden na deze training, zijn:

 • Getrainde medewerkers, hetgeen de kwaliteit van deviatie- en capamanagement verhoogd wordt. 
 • Samen met de trainingen risico-inventarisatie en Root Cause Analyses, biedt u uw qa-medewerkers een compleet trainingsprogramma.
 • Effectieve inzet van resources en minder frustratie
 • Corrigerende en Preventieve maatregelen (CAPA) vaststellen, om er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen genomen worden om de impact van de deviatie onmiddellijk te verminderen en te voorkomen dat de deviatie zich opnieuw voordoet.
 • Deviaties worden echt opgelost door goed onderzoek en het inzetten van de juiste CAPA’s
 • Verhoogd compliance level.


De CAPA’s en deviaties basistraining wordt afgesloten met een kleine test, om te kijken of u alles over CAPA’s en deviaties heeft begrepen. Nadat u deze test met een voldoende resultaat heeft afgerond, is het mogelijk een certificaat te downloaden, wat geldt als bewijs van het volgen van deze training. 

Geïnteresseerd in deze training? Neem direct contact met ons op via de ‘meer informatie‘ knop!

CAPA’s en deviaties

Meer informatie over de training ontvangen? Maak gebruik van het contactformulier!