Allergenen

Cursusduur

30 minuten

Prijs

€ 20

Fabrikanten, horecabedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht informatie te geven aan gasten of er allergenen in het eten zijn verwerkt. In deze training leer je de basisprincipes over allergenen en wordt duidelijk uitgelegd op wat voor manier allergenen geregistreerd moeten worden. Ook komt het topic ‘etiketten’ aan bod. De training eindigt met een test en certificaat.

Allergenen

Meer informatie over de training ontvangen? Maak gebruik van het contactformulier!