Wie is Easy Thinking?

Het gezicht achter Easy Thinking is Tom Verheijen. Tom is 20 jaar oud en studeert Bedrijfskunde aan de HAN te Nijmegen. Na een bezoek aan de Kamer van Koophandel is sinds vrijdag 12 april 2019 de onderneming Easy Thinking offcieel geregistreerd.

Voordat Tom begon aan deze nieuwe uitdaging heeft hij een aantal andere ervaringen opgedaan in het werkveld. Zo heeft hij een tijd als administratief medewerker gewerkt bij Cornelissen Groep te Nijmegen en heeft hij een vormgevende taak vervuld bij het bedrijf SQA-T. Echter, voelde Tom dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging en deze uitdaging heeft hij dan ook gevonden, door het oprichten van een eigen onderneming.

Tom is een energiek en creatief persoon, die zich altijd met de volle 100% inzet. Zelf vind Tom het erg belangrijk dat mensen zich continu blijven ontwikkelen. Mede hierdoor is Tom op het idee gekomen om E-learnings en portalen te ontwerpen voor bedrijven.